Logo design

CRESCENDO KIDS STUDIO, Kaji through and OMOTENASHI English logo design - by MRENO design